fitstyl telefon: +48 501 513 610, mail: fitstyl@fitstyl.pl
Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda
hi_sz_instruktorow

Szkolenie Trening Personalny

Termin: osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Cena: 790 zł - wpłata jednorazowa, lub możliwość wpłaty w ratach: 2x 450 zł brutto (23% VAT)

Szkolenie dla instruktorów fitness, nauczycieli WF, fizjoterapeutów, instruktorów sportu i rekreacji (różnych specjalności)

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Fizjologia wysiłku, biomechanika
 • Trening funkcjonalny
 • Psychologia pracy z klientem, identyfikacja celów i potrzeb klienta, tworzenie dokumentacji klienta
 • Żywienie, diety, suplementacja
 • Rodzaje treningów w zależności od zakładanych celów
 • Plan treningu, konspekt zajęć, przykładowe programy treningowe
 • Trening aerobowy, trening siłowy, formy zajęć fitness, body & mind
 • Trening w plenerze; nordic walking, jogging
 • Trening seniorów, osób z nadwagą i otyłych
 • Bezpieczeństwo podczas treningu
 • Odnowa biologiczna, profilaktyka urazów i kontuzji
 • Pozyskiwanie klientów, reklama i marketing

Program będzie realizowany w systemie zjazdów weekendowych, 3 zjazdy (sobota, niedziela) co dwa tygodnie. Czas realizacji – 2 miesiące. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia – trening personalny, w języku polskim i angielskim.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe-zamienne, bluzę od dresu oraz przybory do pisania.

____________________________________________________

|Szkoła instruktorów

 

TRWA NABÓR!

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej. Specjalizacja: fitness – przygotowuje do poszukiwanego obecnie na rynku pracy zawodu. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki wysokiemu poziomowi zajęć wśród absolwentów notujemy wysoki procent zatrudnionych w renomowanych ośrodkach rekreacyjnych, fitnessowych, ośrodkach odnowy biologicznej.
Program zajęć jest realizowany w formie wykładów, seminariów, instruktażowych zajęć praktycznych (warsztaty ruchowe, praktyki grupowe i indywidualne).

Zakres tematyczny obejmuje: 

• Charakterystyka, wprowadzenie i przygotowanie do zawodu instruktora rekreacji
• Anatomia, ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc
• Formy prozdrowotne, relaksacja (m.in.: Pilates, yoga, tai-chi)
• Aerobowe i mieszane formy treningu (m. in.: low impact aerobic, hi-lo, TBC, step, fit dance, tae-bo)
• Ćwiczenia z przyborami, przyrządami, formy siłowe
• Rekreacja i wypoczynek
• Praktyki i hospitacje

Kurs instruktora trwa 5 miesięcy i obejmuje 180 h zajęć lekcyjnych.
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie (9 – 11 godzin dziennie).
Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia
i dyplomu.

Miejsce prowadzenia zajęć: Krakowska Akademia Tańca,
ul. Rynek Główny 34 (Pałac Spiski), 31-010 Kraków 

Rozpoczęcie kursu: trwa ponowny nabór kandydatów

Cena kursu: 2150 zł
Wpłata jednorazowo całości ze zniżką – 1980 zł lub możliwość wpłaty w ratach:
• 1 rata po 350 zł (płatne przed rozpoczęciem kursu)
• 4 raty po 450 zł (płatne miesięcznie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga:
• W celu rezerwacji miejsca należy dokonać zgłoszenia i opłaty najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
• W celu przystąpienia do kursu należy dostarczyć następujące dokumenty (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu):
– ksero dowodu osobistego
– ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
• W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
• Ośrodek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania kursu. Wówczas wpłacone kwoty zostają zwrócone.

Wpłaty na konto firmy:

OŚRODEK EDUKACYJNY „ZDROWIE I URODA”
BZ WBK S.A. 22 ODDZIAŁ W KRAKOWIE
NR. R-KU 85 1500 1142 1211 4005 2819 0000

Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie: 501 513 610 lub mailowo: fitstyl@fitstyl.pl

Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00084/2014   (dawniej 2.12/00014/2008)

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów w swoich urzędach pracy.
Ośrodek, jako jednostka szkoleniowa, od wielu przyjmuje skierowane przez urzędy pracy osoby na organizowane przez siebie kursy.
Chętni powinni zwracać się z prośbą o dofinansowanie bezpośrednio do Urzędu Pracy.