fitstyl telefon: +48 501 513 610, mail: fitstyl@fitstyl.pl
Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dzieci2

dzieci5

|Kurs opiekunki dziecięcej

UWAGA! NABÓR NA KURS W SEZONIE 2014 TRWA.

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej. Uczestnicy zdobywają wiadomości między innymi z zakresu psychologii, anatomii i pielęgnacji dziecka. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, w formie wykładów i ćwiczeń.

Program kursu obejmuje:

• podstawy psychologii rozwojowej wieku dziecięcego
• podstawy anatomii i fizjologii dziecka
• pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
• pierwsza pomoc
• żywienie dziecka
• elementy pedagogiki
• gry i zabawy

Kurs obejmuje 77h dydaktycznych oraz 3h egzamin. Absolwenci otrzymują zaświadczenie i dyplom ukończenia kursu.

Osoby prowadzące:
lekarz medycyny, mgr pielęgniarstwa, dietetyk, psycholog, mgr wychowania przedszkolnego.

Kurs rozpoczyna się: nabór w toku

Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-15.00 /7 h lekcyjnych/

Cena kursu:
Wpłata jednorazowa za cały kurs ze zniżką – 1580 zł                                                                                                                                        lub w ratach:  I rata – 900 zł+II i III rata po 440 zł.
W cenę kursu wliczone są materiały metodyczne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga:
• W celu rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
• W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
• Ośrodek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania kursu. Wówczas wpłacone kwoty zostają zwrócone.

Wpłaty na konto firmy :
OŚRODEK EDUKACYJNY „ZDROWIE I URODA”
BZ WBK S.A. 22 ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31-039 KRAKÓW, ul. DIETLA 68
NR. R-KU 85 1500 1142 1211 4005 2819 0000

Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie: 501 513 610 lub mailowo: fitstyl@fitstyl.pl

Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00084/2014   (dawniej 2.12/00014/2008)

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów w swoich urzędach pracy.
Ośrodek, jako jednostka szkoleniowa, od wielu przyjmuje skierowane przez urzędy pracy osoby na organizowane przez siebie kursy.
Chętni powinni zwracać się z prośbą o dofinansowanie bezpośrednio do Urzędu Pracy.