fitstyl telefon: +48 501 513 610, mail: fitstyl@fitstyl.pl
Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda
wizaz2

Wykładowcy:

|Szkoła kreatora wizerunku

UWAGA! NABÓR NA KURS W SEZONIE 2013 TRWA.

Przygotowuje do poszukiwanego obecnie na rynku pracy zawodu, a także do pracy z klientem w charakterze indywidualnego stylisty – personal shopper.
Kadra prowadząca zajęcia to znani styliści, fotograficy, projektanci mody, wykładowcy wyższych szkół artystycznych. Dzięki wysokiemu poziomowi zajęć wśród absolwentów notujemy wysoki procent zatrudnionych w renomowanych firmach kosmetycznych, studiach fotograficznych w branży reklamowej, TV, filmie i teatrze.
Program kursu oparty jest o najnowsze doświadczenia i bogatą wiedzę czołowych światowych makijażystów i stylistów.

gal13

Tematyka zajęć obejmuje:
• Makijaż upiększający: podstawy makijażu, analiza kolorystyczna,
• Makijaż naturalny: dzienny, wieczorowy, na specjalne okazje,
• Makijaż do sztucznego oświetlenia: fotograficzny, nowe media,
• Makijaż do nagrań telewizyjnych, pokazów mody,
• Makijaż sceniczny: kino, teatr,
• Stylizacja indywidualna: analiza sylwetki, korekta, indywidualizacja stroju, analiza i dobór kolorów, zasady kompozycji.
• Dwie edukacyjne sesje fotograficzne,

Czas trwania : I semestr (5 miesięcy). Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele co dwa tygodnie, zajęcia mają charakter ćwiczeń i warsztatów.
Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia
i dyplomu.

Rozpoczęcie kursu: kurs rozpocznie się po skompletowaniu się grupy

Wpłata jednorazowa 1930 zł możliwość wpłaty w ratach:
• I rata 400 zł (potwierdza rezerwację),
• 3 x 510 zł (płatne miesięcznie).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga:
• W celu rezerwacji miejsca należy dokonać zgłoszenia i opłaty najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
• W celu przystąpienia do kursu należy dostarczyć następujące dokumenty (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu):
– ksero dowodu osobistego
– ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
• W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
• Ośrodek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania kursu. Wówczas wpłacone kwoty zostają zwrócone.

Wpłaty na konto firmy:

OŚRODEK EDUKACYJNY „ZDROWIE I URODA”
BZ WBK S.A. 22 ODDZIAŁ W KRAKOWIE
NR. R-KU 85 1500 1142 1211 4005 2819 0000

Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie: 501 513 610 lub mailowo: fitstyl@fitstyl.pl

Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00084/2014   (dawniej 2.12/00014/2008)

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów w swoich urzędach pracy.
Ośrodek, jako jednostka szkoleniowa, od wielu przyjmuje skierowane przez urzędy pracy osoby na organizowane przez siebie kursy.
Chętni powinni zwracać się z prośbą o dofinansowanie bezpośrednio do Urzędu Pracy.