fitstyl telefon: +48 501 513 610, mail: fitstyl@fitstyl.pl
Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda
plakat_ogrody_finale

|Kurs projektowania ogrodów

Kurs przeznaczony jest dla pasjonatów, osób chcących samodzielnie zaprojektować własny ogród lub szukających nowego, atrakcyjnego zajęcia, pozwalającego połączyć hobby
z pracą zawodową. Przygotowuje do współpracy z ogrodnikiem
i projektantem zieleni, inspiruje do rozpoczęcia samodzielnej działalności, która może stać się sposobem na życie.

Tematyka zajęć:

 1. Historia sztuki ogrodowej
 2. Projekt:
  Projekt techniczny
  Plan nasadzeń
 3. Rośliny w projekcie:
  Zasady kompozycji
  Operowanie barwą
  Wymagania środowiskowe
 4. Elementy ogrodu:
  Mała architektura
  Woda
  Oświetlenie
 5. Zajęcia w plenerze

Czas trwania : 3 miesiące. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia odbywają się w soboty i niedziele (2 x w miesiącu), w tym spotkania plenerowe.

Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia oraz dyplomu.

Zajęcia rozpoczynają się: osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

Cena kursu 2370 zł 
Wpłata jednorazowa ze zniżką 9% – 2150 zł lub możliwość wpłaty w ratach:

– 1 rata 600 zł (potwierdza rezerwację),
– 3 raty 590 zł (płatne miesięcznie).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga:
• W celu rezerwacji miejsca należy dokonać zgłoszenia i opłaty najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
• W celu przystąpienia do kursu należy dostarczyć następujące dokumenty (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu):
– ksero dowodu osobistego
– ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
• W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
• Ośrodek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania kursu. Wówczas wpłacone kwoty zostają zwrócone.

Wpłaty na konto firmy:

OŚRODEK EDUKACYJNY „ZDROWIE I URODA”
BZ WBK S.A. 22 ODDZIAŁ W KRAKOWIE
NR. R-KU 85 1500 1142 1211 4005 2819 0000

Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie: 501 513 610 lub mailowo: fitstyl@fitstyl.pl

Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00084/2014   (dawniej 2.12/00014/2008)

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów w swoich urzędach pracy.
Ośrodek, jako jednostka szkoleniowa, od wielu przyjmuje skierowane przez urzędy pracy osoby na organizowane przez siebie kursy.
Chętni powinni zwracać się z prośbą o dofinansowanie bezpośrednio do Urzędu Pracy.